Faydalı Bilgiler

 
Veraset ve Intikal Vergisi Nispetleri
Bildirim ve Süreler
Defter Tasdik Zamanı
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Dava Açma Süreleri