kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesine ilişkin bakanlar kurulu kararı

    19/1/2013 tarihli ve 28533 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 6385 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayili Kanunun 81 inci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi degistirilerek,

1/9/2013 tarihinden geçerli olmak üzere kisa vadeli sigorta kollari prim orani bütün isyerleri ve 4/b (Bag-Kur) kapsamindaki sigortalilar  için % 2 olarak sabitlenmis olup, bu dogrultuda Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeligi ekinde yeni Iskolu Kodu Listesi  yayimlandigindan, 1/9/2013 tarihinden itibaren artik bu yeni Iskolu Kodu Listesi  esas alinacaktir.