BAĞ-KUR İLE İLGİLİ NELERİ BİLMELİ

Bağ-Kur Kanununa göre :
a) Vergi kaydı olan gerçek usül veya basit usül mükellefleri ile işe başladığı tarih ile işi bıraktığı tarihler arasında.
b) Vergiden muaf esnafın esnaf siciline veya odasına kayıt olduğu tarih ile kaydını sildirdiği tarihler arasında
c) Kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, ortaklığa girdiği tarih ile ortaklıktan ayrıldığı tarihler arasında zorunlu olarak Bağ-Kur 'ludurlar.
Bağ-Kur zorunluluğun başladığı ve bittiği tarihten itibaren 3 ay içinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaması halinde kurumca resen yapılır.
Bağ-Kur Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay eksiksiz ödemiş olmaları ve prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır. Yeni SGK kanunu ile bu süreler 30 günlük prim ödeme ve 60 günlük borçlu olsa dahi sağlık yardımından faydalanmayı getirmiştir.