DİLEKÇELER

E-BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN CEZALARA KARSI DAVA AÇMA DİLEKÇESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BASVURU

DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

BELEDİYECE ÖDEME EMRİ İLE ECRİMİSİL İSTENİLMESİNE

VERGİ USUL KANUNU'NUN 122'NCİ MADDESİNE(HATA DÜZELTME)

ÖDEME EMRİNE KARSI DAVA AÇMA

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİNE İLİŞKİN

VERGİ USUL KANUN'NUN 376'NCİ MADDESİNE

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

VERGİ ZİYA CEZASININ ORANINA KARŞI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DERNEKLERE AİT BÜTÜN YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

DERNEK BEYANNAMESİ(HER YIL NİSAN AYI SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREK)

Çalışma Belgesi Örneği

Uzlaşma Dilekçe Örneği

İşçi istifa Dilekçesi Örneği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİGİNE DAİR TUTANAK ÖRNEĞİ

Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri Bildirgesi Örneği

Türkiye İş Kurumu İşgücü Çizelgesi (Aylık)

İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİ İÇİN FESİH BİLDİRİMİ TEBLİGATI

İŞYERİ KAZA BİLDİRİM FORMU

İŞYERİ KAZA BİLDİRİM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER