ŞİRKETLERİN FARKLARI ve KURULUŞLARI

 

Anonim Şirket nasıl kurulur?

  
Anonim Şirketelerin kurulusunun ilk aşaması, Şirket anasözleşme hazırlanip, ortaklar tarafindan imzalanarak notere onaylattirilmasidir. Anonim Şirketler en az 5 kişi tarafindan kurulurlar ve ticari hayatlarina da, en az 5 ortakli olarak devam ederler.


BAKANLIĞA VERILMESI GEREKEN BELGELER

başlangiç aşamasında karsilasacaginiz maliyetler, noter harci ve Damga Vergisi'nden ibarettir. Daha sonra, Sanayi ve Ticaret bakanlığı'na basvuru yapilir. Bakanlığa sunulmasi gereken belgeler:

*Kurulus dilekçesi,

*6 suret noter onayli anasözleşme,

*Tüzel kişi ortak bulunmasi halinde yetkili organi tarafindan alınan istirak karari,

*Tüzel kişi ortagin anasözleşmelerinin son halinin bir suretinden ibarettir.

Bu süreçte, Tüketicinin Korunmasi Fonu hesabına sermayenin yüzde 0.2'si yatirilir.


BELEDIYEYE VERILMESI GEREKEN BELGELER

Şirket eğer herhangi bir belediyenin sinirlari içinde kuruluyorsa, bağlı olunan belediyeden Ticari Durum Belgesi alınmasi zorunlulugu vardir. Ticaret Sicili, bu belge olmaksizin onay sürecini tamamlamaz.

Belediyeye yapilan basvurada verilmesi gereken belgeler:

*Dilekçe,

*bakanlık izin yazısı,

*Noter tasdikli anasözleşme,

*Şirket merkezinin noter tasdikli kira kontrati veya tapu sureti,

*Kurucularin nüfus sureti ve ikametgah belgesi.

Belediyeler, bu süreçte yeni kurulan Şirketten, Şirket merkezinin alanina göre ve sermaye üzerinden harç alirlar.


TICARET SICILI'NE VERILMESI GEREKEN BELGELER

Daha sonra, kurulan Şirketin Ticaret Sicili'ne tescili yaptırilir ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan yayinlatilir.

Tescil Sicili'ne yapilan basvuruda verilmesi gereken belgeler:

*Dilekçe,

*bakanlık izin yazısı,

*3 adet noter onayli anasözleşme,

*Belediyeden alınacak ticari durum belgesi,

*Tüzel kişi ortak bulunmasi halinde yetkili organi tarafindan alınan istirak karari,

*Ortaklarin ve yönetim kurulu üyelerinin nüfus ikametgah suretleridir.


Şirketin Ticaret Sicili'ne kaydinin yaptırıldığı gün içinde, ilgili vergi dairesi ve ticaret odasina kayit yaptırilmasi da zorunludur.

 

Limited Şirket nasıl kurulur?

  
Günümüzde en çok rastlanan Şirket tipi olan limited Şirketin sahis Şirketlerine karsi en büyük avantaji, ortaklarin Şirket taahhüdleri ve borçlarına karsi sinirsiz sorumluluklarinin bulunmamasidir.


En az iki, en fazla ise elli gerçek veya tüzel kişinin olusturdugu limited Şirketlerin ortaklari, Şirketin borçları konusunda sinirli sorumluluga sahiptir.


nasıl KURULUR?

Limited Şirketin kurulusu için ön sart, ana mukavelenin düzenlenmesidir. Bu mukavele kurucular tarafindan imzalandiktan sonra notere onaylatilir. eğer Şirket kurulusunda ortaklar nakdi sermaye ile istirak ediyorlarsa, bu sermayenin en az dörtte biri bir bankaya bloke ettirmelidirler.


Şirket ANA SÖZLESMESINDE BELIRTILMESI GEREKEN UNSURLAR

Limited Şirketin kurulus sözlesmesinde belirtilmesi gereken unsurlar sunlardir:

*Şirket unvani. (Bu ünvanin daha önce baska bir Şirket tarafindan tescil edilmemis olmasi lazimdir.)

*Kurulacak Şirketin merkezinin adresi,

*Şirket konusu,

*Şirketin sermayesi, ortaklarin paylari ve sermayenin ödenme yöntemi,

*Şirkete ait ilanlarin ne sekilde yapilacagi,

*Kurucu ortaklarin adlari, soyadlari veya unvanlari ile ikamet adresleri ve uyruklarinin tam ifadesi,

*Şirketin müdür veya müdürleri,

*Kurucu adedi 20'yi asiyorsa denetçilerin ad ve soyadlari,

*Şirketin süresi,

*Tarih.


Şirket kurulusu esnasında çeşitli harç ve vergiler ödenir.

Limited Şirketin ana mukavelesi imzalandiktan sonra, gerekli diğer belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret bakanlığı'na müracaat edilerek kurulus izni alınır.

BAKANLIĞA HANGI BELGELER VERILIR?

Sanayi ve Ticaret bakanlığı'na verilmesi zorunlu belgeler sunlardir:

*Dilekçe,

*6 suret noter onayli anasözleşme,

*Tüzel kişi ortak bulunmasi halinde yetkili organ tarafindan alınan istirak karari.

SICILE KAYIT

bakanlık izni alındıktan sonra Şirket Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan yayinlattiilir. Ancak bundan sonradir ki, limited Şirket hukuki kimlik kazanir.

 

 

 

Limited Şirketlerde müdürlerin görevleri

  
Limited Şirketlerde idare ve temsil yetkişi müdürlere aittir. Olaganüstü durumlarda ise karar verme yetkişi ortaklar genel kuruluna geçer. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, müdür sayisina kanun tarafindan bir kişitlama getirilmemis olmasidir. Müdürlerin isimlerinin ya Şirket mukavelesinde belirtilmesi ya da ortaklar tarafindan onanmasi kanunen zorunludur.


Şirket müdürlerinin ortak olmasi gerekli degildir. Ortak olan ve olmayan müdürler arasinda yetki ve sorumluluk yönünden herhangi bir fark bulunmaz.

eğer mukavelede aksine bir hüküm yoksa, Şirketi baglayici anlasmalar yapabilmek için Şirket yetkililerinin en az ikişinin imzasi sarttir. 'Çift imza' kurali denen bu uygulama uyarinca, bu iki imzadan birisinin müdürlerden birine ait olmasi gerekmektedir.

Genel kurulunun her yıl en az bir defa ve is yılınin bitiminden sonra üç ay içinde toplantiya çagrilmasi ve genel kurula iliskin bütün belgelerin hazırlanmasi, müdürün görevleri arasindadir.

 

 

Limited Şirketle anonim Şirket arasindaki temel farklar

  

*Kanunlar, bazi faaliyetlerde bulunabilmek için, anonim Şirket olmayi sart kosmustur. Örnegin bankacilik bunlardan biridir. Limited Şirketler sigortacilik da yapamazlar.


*Anonim Şirketlerin aksine limited Şirketler süresiz olarak kurulamazlar.

*Bir anonim Şirket kurmak için az bes kişinin imzasi sarttir. Anonim Şirketlerde ortak sayisina bir sinirlama getirilmemistir. Oysa limited Şirketler en az iki kişi ile kurulabilirler. Ortaklarin sayisi ise elliden fazla olamaz.

*Limited Şirketler menkul kiymet çikaramaz.

*Dolayisiyla, limited Şirketler halka açilamaz.

*Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü hakkında Kanun, limited Şirket ortaklarini, kamu borçlarından dolayi kişisel olarak da sorumlu tutmustur.

*Limited Şirketle anonim Şirket arasinda kurulus ve genel kurul sekilleri açısından da farklar vardir.

 

 

Komandit Şirketin avantajlari ve dezavantajlari nelerdir?

  
Komandit Şirketler her ne kadar adi ve kollektif Şirketler gibi bir sahis Şirketi olsa da, benzerlerinin aksine ortaklarin, Şirket borçlarından dogan sorumlulugu kimi durumlarda sinirli, kimi durumlarda ise sinirsizdir. Şirket içinde kimin hukuki sorumlulugu üstlenecegi kurulus aşamasında belirlenir.


Ortaklar, başlangiçta en az bir ortagi sorumlulugunun sinirli, yani komanditer ortak, ve yine en az bir ortagi da sorumlulugu sinirsiz komandite ortak olarak belirlerler. Şirketin kurulus sözlesmesinde, komandit oldugunun belirtilmesi sarttir.

Komandit Şirketleri, gerçek kişilerin yanisira tüzel kişilikler de kurabilir; Şirketin kurulmasi için en az iki gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi yeterlidir.

Sorumlulugu sinirsiz ortaklarin nakit veya kolayca nakde dönüsebilir kiymetlerden olmasi gerekir.
Bu su demektir: Emek veya ticari itibarlarini Şirkete sermaye olarak koyamazlar.

Kurulus sözlesmesinde belirtilmesi gereken unsurlar sunlardir:

*Ortaklarin ad-soyadlari, ikamet adresleri ve tabiyetleri,

*Şirketin komandit niteliği ve ortaklardan hangilerinin komanditer olduklari,

*Şirketin unvani ve merkezi,

*Şirketin mevzuu,

*Şirket sermayesinin miktarı ile, ortaklarin herbirinin sermaye olarak koymayi taahhüt ettikleri sermaye paylari,

*Şirketi temsile yetkili olanlarin ad-soyadlari ve bunlarin temsil sekli.


Bu sözlesmenin bütün ortaklar tarafindan imzalanmasi ve Noter tarafindan onaylanmasi zoruldur. Noter tasdikini takiben 15 gün içinde Şirketin Ticaret Sicili'ne kaydettirilmesi zorunlulugu bulunur.

Ticaret Sicili'ne verilmesi gereken belgeler sunlardir:

*Noter tasdikli iki adet sözlesme,

*Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza örnekleri,

*Kurucu komandite ortaklarin noter tasdikli nüfus cüzdanlari suretleri,

*Ilgili belediyeden alınacak Ticari Durum Belgesi,

*Ilgili vergi dairesine yatirilmis kurulus harcinin makbuzu,


Komandit Şirketlerde komanditer ortaklar, Şirket yönetimi konusunda yetkili degildir. Ama Şirketin genel kurulunda oy kullanabilirler.

Komanditer ortaklar, is yılı sonunda gerçeklesen kardan paylarini nakden alirlar ve zarar sonunda eksilen sermayeyi tamamlamak zorunda degillerdir.

Koyduklari sermaye herhangi bir sekilde azalmis ise, bu eksik tamamlanincaya kadar kardan pay alamazlar.

BORÇLARDA SORUMLULUK KIMDE?

Komandit Şirkette borç ve taahhütlerinden dolayi birinci derecede sorumlu olan kişilik, Şirket tüzel kişiligidir. Ama komandit Şirkette, tipki kollektif Şirkette oldugu gibi, Şirket hakkında yapilan takip sonunda Şirket varligindan alınamamis olan alacaklar için ortaklara basvurulur.

Fakat burada komandite ortaklar alacaklilara karsi sinirsiz sahsi, komanditer ortaklar ise sözlesmede aksine bir hüküm yoksa sinirli olarak sorumludurlar.

 

 

Kollektif Şirketin avantajlari ve dezavantajlari nelerdir?

  
Genellikle küçük perakendeciler ve zaman zaman da orta büyüklükteki toptancilar tarafindan tercih edilen kollektif Şirket tipinin, adi Şirketten temel farki, tüzel kişiliginin bulunmasidir.


Buna karsilik, kollektif Şirkette de ortaklar, Şirket borçlarından dolayi sinirsiz biçimde sorumludurlar. Kollektif Şirketlerin hak ve ehliyetleri isletme konusu ile sinirlidir.

Asgari 2 gerçek kişi tarafindan kurulmasi zorunlu bulunan kollektif Şirketlerin tüzel kişiligi, Şirket kişiliginin Ticaret Sicili'ne kaydıyla hayat kazanir.

nasıl KURULUR?

Adi Şirketlerde, kurulus sözlesmesinin olusturulmasina gerek yokken, kollektif Şirketlerde bu zorunlu bir islemdir. Kollektif Şirkette hissedarlarin paylari kurulus sözlesmesinde belirtilir ve bu sözlesme Noter tarafindan onaylanir.

Kollektif Şirketin tescili için gereken belgeler:

*Noter tasdikli iki adet Şirket anasözleşmesi,
*Iki adet imza beyannamesi,
*Ortaklarin ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,
*Belediyeden alınan ticari durum tasdiknamesi,
*Ilgili vergi dairesine yatirilan kurulus harç makbuzunun asli,
*Ticaret siciline hitaben yazilmis dilekçe,
*Tüketiciyi Koruma kanunu'na göre sermayenin %0.2'si nispetinde paranin Merkez Bankasina yattigina dair makbuz.


Adi Şirketlerde bütün kararlarin oybirligi ile alınmasi zorunlulugu varken, kollektif Şirketlerde ana sözlesmenin degistirilmesi dışındaki kararlarda oybirligi zorunlulugu yoktur. Ana sözlesmenin degistirilmesi dışındaki kararlarda oy çogunlugu yeterlidir.

KAR nasıl BÖLÜSÜLÜR?

eğer ana sözlesmede bu konuya iliskin özel bir madde yoksa, yılsonu bilançosunda belirtilen kar, Şirket ortaklari arasinda koyduklari sermayeye göre bülüstürülür.

VERGI AVANTAJI

Kollektif Şirketleri bir avantaji, Kurumlar Vergisi yükümlülügünün bulunmamasidir. Ortaklarin yilsonu karindan aldiklari paylar sahsi ticari kazanç olarak görüldügü için, vergi Gelir Vergisi Kanununda yer alan ticari kazanç hükümleri dogrultusunda ödenir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Kollektif Şirketlerde ortaklar, eğer ana sözlesmede aksine bir hüküm yoksa, ortakliktan çikartilamazlar. Bu durumda anlasmazligin çözümü için mahkemeye basvurma zorunlulugu vardir; ya da Şirket feshedilir.

DEZAVANTAJLARI

Adi Şirketlerde oldugu gibi, kollektif Şirketlerde de ortaklar, Şirket borçlarından dolayi birinci derece sorumludur. Şirkete yönelik icra takibi sonuçsuz kalmis ise ortaklara karsi icra takibine başlatilabilir. Ortak bu durumda bütün malvarligi ile sinirsiz bir biçimde sorumludurlar.

 

 

Adi Şirketin avantajlari ve dezavantajlari nelerdir?

  
Adi Şirketlerin avantaji, kurulusunun hiç bir kayda bağlı olmamasidir. Taraflar arasinda Yazılı, hatta sözlü bir anlasma ile adi bir Şirket kurulabilir. Adi Şirketlerde ortaklar, hisse paylarini Ticaret Sicili'ne kaydettirerek teminat altina alabilir.


Adi Şirketlerin bir baska önemli özelligi, tüzel kişiliklerinin bulunmamasidir. Bu sebeple, bu Şirketlere ait mal varligi olamaz. Ve Şirkete ait her türlü islem, ortaklari tarafindan gerçeklestirilir.

Şirketin kurulus sözlesmesinde, ortaklarin paylari belirtilmemisse, her birinin esit oranda hisseye sahip oldugu varsayılır.

eğer, adi Şirketin kurulus sözlesmesinde karin nasıl paylastirilacagi belirtilmemisse, yilsonu bilançosunda ortaya çikan kar rakami, ortaklar arasinda esit ya da sözlesmedeki hisse paylarina uygun olarak bölüstürülür.

ADI ŞirketLERIN YÖNETIMi

Adi siretlerde ortaklarin, hisse paylarina bakilmaksizin bir oy haklari vardir. Şirketin kurulus sözlesmesine bunun aksine bir hüküm koyulursa, geçersiz addedilir. Adi Şirkette kararlar oy birligiyle alınır.

Ortaklardan biri, Şirket için masraf yaptiginda, diğer ortaklar ona karsi sorumluluk altina girerler. Öte yandan Şirkete herhangi bir nedenle para koyan ortak, faiz isteyebilir.


DEZAVANTAJLARI

Adi Şirketlerin yasal olarak bir baska olumsuz yani, hissedarlardan birinin ortakliktan ayrılmak istemesi durumunda, Şirketin feshini talep etmek zorunda bulunmasidir. Ayni sekilde, ortaklardan birini Şirketten çikarmak için de fesih istemi sarttir.

Adi Şirketler, tüzel kişiliklerinin bulunmamasi nedeniyle kendi adlarina borç veremez ya da dava açamaz. Bu islevleri yerine getirmesi gerekenler, tek tek adi Şirketin ortaklaridir.

 

 

Limited ve anonim Şirket ile adi ve komandit Şirket arasindaki temel fark nedir?

  Şirketler Türk hukukuna göre, genel olarak ikiye ayrılir:


*Sahis Şirketleri

*Sermaye Şirketleri

Sahis Şirketleri, üç tipte olabilir: Adi Şirketler, kollektif Şirketler ve komandit Şirketler.

Sermaye Şirketleri ise yine üç çesittir: Sermayesi paylara bölünmüs komandit Şirketler, limited Şirketler ve anonim Şirketler.


Iki tip arasindaki temel fark, sahis Şirketlerini ortaklarin temsil etmesi, sermaye Şirketlerinde ise bu islevin Türk hukukunca Şirket organlarina verilmesidir.

Bunun söyle bir somut sonucu vardir: Sahis Şirketlerinin borçlarından ortaklari sorumludur. Oysa sermaye Şirketlerinde, ortaklarin Şirket borçları konusunda sorumlulugu, sermaye miktarlariyla sinirlidir.

 

 

yabancı ortakli Şirket kurulusu için müracaat formu

  
yabancı ortakli Şirket kurulusu için, asagidaki bilgileri temin etmeniz gerekir.
Şirket KURULUSU, ISTIRAK VE SUBE AÇILMASI IÇIN MÜRACAAT FORMU


1-yabancı ORTAGA AIT BILGILER

1.1. Adi veya ünvani :

1.2. Ülkesi :

1.3. Adresi :

1.4. Telefon numarasi :

1.5. Faks numarasi :

1.6. Ülkesindeki faaliyet konusu :

1.7. Haklarinda bilgi temin edilebilecek banka

v.b. kuruluslarin ad,adres, telefon ve faks

numaralari :

2-YERLI ORTAGA AIT BILGILER

2.1. Adi veya ünvani :

2.2. Adresi :

2.3. Telefon numarasi :

2.4. Faks numarasi :

2.5. Faaliyet konulari :

Not : Yukaridaki bilgiler herbir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktir.

3- KURULACAK VEYA ISTIRAK EDILECEK Şirket HAKKINDA

BILGILER

3.1. Statüsü :

Anonim Şirket ---- Limited Şirket ---- Sube açilmasi ----

3.2. Kurulus sekli

Yeni kurulus ---- Mevcut Şirkete istirak ----

3.3. Kurulus yeri (merkezi) :

3.4. Mevcut Şirkete istirak ediliyorsa Şirketin;

Ünvani :

Adresi,telefon ve faks numaralari:

3.5. Kurulacak Şirketin/subenin veya istirak edilecek Şirketin sermaye

yapisi

Hisse Hisse tutarı

Ortak adi Ülkesi oranı(%) (Milyon TL)

------------------------------------------------------------

a) yabancı ortaklar

-

-

-

-

b) Yerli ortaklar

------------------------------------------------------------

TOPLAM

Not: yabancı ortak mevcut bir Şirkete istirak ediyorsa istirak öncesi ve istirak sonrasini göstermek üzere iki ayrı tablo hazırlanacaktir.

3.6. Faaliyet konusu (detayli açiklayiniz):

3.7. yabancı sermayenin gelis sekli

Nakdi sermaye ----

Ayni sermaye ----

diğer ---- (Açiklayiniz)

3.8. Istihdam edilecek personel sayisi

Yerli ---- yabancı -----

3.9. Müracaatin teknik ve hukuki sorumlusunun;

Adi :

Adresi :

Telefon numarasi:

Faks numarasi :

(Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktir)

yatırımIN TOPLAMI VE YILLARA GÖRE DAGILIMI

Yillara

Genel Toplam Göre Dagilim

yatırım Iç Dis Iç Dis 19-- Iç Dis 19--

Harcamalari (TL) Para Para Toplam Para Para Toplam Para Para Toplam

----------------- --------------------- --------------------

1. Etüt-proje gideri

2. Arazi bedeli

3. Bina -inşaat işleri

a) Ana fabrika binasi

b) Yardimci isletme

c) Sosyal binalar

4.Makina ve techizat

a) Yerli

b) Ithal (FOB TL)

5. Gümrük vergi ve

resimleri

6. Yardimci isletmeler

makina ve donatimi

a) Su

b) Elektrik

c) Yakit

d) diğer (Buhar vb)

7. diğer yatırım

harcamalari

a)Dis navlun, sigorta

b)Iç navlun, sigorta

c)Montaj

d)Tasit araçlari

e).Isletmeye alma gider.

f)Genel giderler

g)Beklenmeyen giderler

h)yatırım dönemi

faizleri

SABIT yatırım TOPLAMI

8.Isletme sermayesi

TOPLAM yatırım tutarı

(Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktir)

yatırımIN FINANSMANI

Y i l l a r

---------------------------------------------------------

Kaynaklar 19.. 19.. 19.. Toplam

----------------------- ------- ------- -------- -----------

1. Özkaynaklar

a) Sermaye

b) Şirket Fonları

(Mevcut Şirketlerde)

2. yabancı Kaynaklar

a) Orta ve Uzun vadeli

krediler

- Iç Kredi

- Dis Kredi

b) Kisa Vadeli Krediler

3. Gümrük Muafiyeti

TOPLAM FINANSMAN

NOT: Tesvik tedbirlerinden istifade edilecekse, Tesvik Mevzuatinda öngörülen

fizibilite raporu hazırlanacaktir.

yabancı PERSONEL BILDIRIM FORMU

(4 nüsha doldurulacaktir) Fotograf

A. işverEN KURULUS HAKKINDA BILGILER :

1. Adi/Ünvani:

2. Türkiye'deki Merkez Adresi :

__ __

3. yabancı Sermayeli Olup Olmadigi : Evet !__! Hayir !__!

4. Yab.Personelin Çalisacagi Adres :

5. Fiili Istigal Konusu :

6. Kurulus Tarihi :

7. Kayitli Sermayesi (TL) :

8. Ödenmis Sermayesi (TL) :

9. Son Yil Cirosu (TL) :

10. Son Yil Ihracati ($) :

11. Kurulusda Halen Çalisan Toplam

Türk Personel Sayisi :

12. Halen Çalisan yabancı Personelin:

Adi Uyrugu Görevi

------------------------ -------------- ------------------

B. ÇALISMA IZNI ISTENEN PERSONEL HAKKINDA BILGILER :

1. yabancı PERSONELIN

- Pasaport No :

- Adi ve Soyadi :

- Baba Adi :

- Ana Adi :

- Dogum Yeri ve Tarihi :

- Uyrugu : __ __

- Cinsiyeti : Bayan !__! Erkek !__!

- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__!

- Evli Ise Esinin Uyrugu :

2. ILGILI SAHIS IÇIN DAHA ÖNCE

IZIN ALINMISSA;

- Bu Izni Veren Merci :

- Izin yazısı Tarih ve No. :

3. DAHA ÖNCE ÇALISTIGI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yaziniz)

İşyerinin Adi Çalistigi Süre Görevi ayrılis Nedeni

----------------------- --------------- -------- --------------

4. TAHSIL DURUMU

- Son Mezun Oldugu Okulun Adi :

- Yeri :

- Ihtisas Konusu:

5. IKAMETGAH ADRESI

- Yurtiçi :

- Yurtdışı:

6. TÜRKIYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUS ISE

Bu-lundugu Yerler :

- Tarihleri :

- Sebepleri :

7. TÜRKIYE'DE REFERANS OLARAK

VEREBILECEGI kişi VE KURULUSLARIN

AD,ADRES VE TEL NO. :

8. ALACAGI GÖREVIN MAHIYETI :

9. ÇALISACAGI SÜRE :

10. ALACAGI ÜCRET (aylık Brüt) :

C. TÜRK VATANDASI YERINE yabancı ISTIHDAMININ GEREKÇESI :

YUKARIDAKI BILGILERIN DOGRULUGUNU ONAYLARIZ : .../.../19

işverEN (Kase ve Imza) yabancı Personel (Isim ve Imza)

EKLENECEK BELGELER :

- Tebligde belirtilen belgeler eklenir.

 

 
| Anasayfa | Kanunlar | iletisim |