Bu sitenin amacı mali mevzuatı meslek mensupları ve vergi mükellefleri ile paylaşmaktır.

_________________

.................................... KANUNLAR KISA KISA ....................................

*

İhraç Kaydı İle Mal Tesliminde KDV 08.05.2007
* Bankalardan Ödeme Zorunluluğu 29.03.2007
* İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları 01.06.2006
* Muhasebe Devir Teslim Tutanağı 01.06.2006
* Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 28.02.2006
* Gider Pusulası Ile Belgelendirilecek Haller 04.02.2006
* Mali Tablolara Ilişkin Şekil ve Esaslar 02.02.2006
* Mali Tablolarda Muhasebe Politikalarının Açıklanması ve Muhasebenin Temel Kavramları 02.02.2006
* Tapu Kanunu 21.01.2006
* Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları  
* LİMİTED ŞİRKETLERDE DE DENETÇİ ZORUNLU OLACAK  
* BILGI EDINME HAKKI KANUNU  
     
VERGİLENDIRMEYEİLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ  
Türkiye - Avrupa Birliği Ortak Mevzuatı  
     

Bu sitenin amacı mali mevzuatı meslek mensupları ve vergi mükellefleri ile paylaşmaktır.

_________________